Huisartsenpraktijk Tholos
 
 
 
  MEDISCH - ZORGPROGRAMMA'S

Als huisartsenpraktijk organiseer je de chronische zorg al lang niet meer alleen. Wij zijn lid van een groep van zo’n 100 huisartsen in de regio, "De Huisartszorggroep Breda".

Huisartsenpraktijk Tholos Een zorggroep is een samenwerkingsverband dat mede namens onze praktijk contracten afsluit met de zorgverzekeraar voor het coördineren en uitvoeren van chronische zorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Het verlenen van zorg gebeurt door zorgprogramma's. Elke aangesloten huisarts levert kwaliteit van zorg zoals vastgelegd in deze zorgprogramma's. De zorggroep bewaakt de gezamenlijke kwaliteit.

Vanuit onze praktijk huisarts B. Evers Roeten als kaderhuisarts op hart en vaatgebied direct betrokken op de richtlijnen in de regio op het gebied van Hart-en Vaatziekten.

Met elkaar streven we naar het leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg, dichtbij de patiënt.

Hieronder leest u meer over de meest belangrijke zorgprogramma's.
 
Diabetes Mellitus Type II
  Het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 (DM2)is samengesteld volgens de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de richtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Meer patiëntgerichte informatie over diabetes type 2 vind je op de website van Diabetes Vereniging Nederland.

Folder zorggroep
COPD
  COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronisch obstructieve longaandoening. Het zorgprogramma COPD volgt de landelijke zorgstandaarden van Longalliantie Nederland en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Meer patiëntgerichte informatie vind je op de website van het Longfonds.

Folder zorggroep
Astma
  Het zorgprogramma astma is gebaseerd op de zorgstandaard Astma van Longalliantie Nederland. Meer patiëntgerichte informatie vind je op de website van het Longfonds.

Folder zorggroep
Hart en Vaat ziekten(CVRM)
  CVRM staat voor Cardiovasculair Risico Management; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De zorggroep volgt hierin de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Meer patiëntgerichte informatie vind je op de website van de Hart- en Vaatgroep en de Hartstichting.

Folder zorggroep
Ouderenzorg
  Ouderenzorg wordt niet via de zorggroep vorm gegeven maar wordt door de praktijk zelf gecoördineerd binnen de gemeente Moerdijk. De praktijk heeft hiervoor samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente, Surplus Zorg en met Benu Apotheek Zevenbergen.

Vanuit deze samenwerking kunnen we beschikken over een brede ondersteuning zoals de wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) en ondersteunende diensten ten behoeve van vroegtijdige screening kwetsbare ouderen. Ook kan op ons verzoek de apotheek medicatieanalyses uitvoeren of kunnen we ondersteuning door bijvoorbeeld ergotherapie inschakelen.

Al het bovenstaande is er op gericht om u als oudere patient zo lang en zo goed mogelijk in uw eigen omgeving te laten wonen. Wanneer uw zelfredzaamheid de grens van zelfstandig thuis wonen bereikt kunnen we dagopvang en zo mogelijk een verhuizing richting de Zeven Schakels ondersteunen.

Binnen onze praktijk is de huisarts N. Rockx Theunissen degene die zich gespecialiseerd heeft in de ouderenzorg.
Home  |   Contact  |   Sitemap  |   Privacyverklaring  |   CMS  |   Webdesign: DG Graphic Design © 2011-2021
PRAKTIJKINFORMATIE
Huisartsenpraktijk Tholos
Lindonk 153, 4761 NG Zevenbergen
e-mail: online contactformulier
locatie praktijk (kaart)
Telefoon: (0168) - 32 65 60
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00
Telefonisch bereikbaar:
8.00 – 16.30 met de uitzonderingen van 10.00.-10.30 en 15.00-15.30 uur
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
RECEPTEN
De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Voor 11 uur gebeld - de volgende werkdag na 14 uur bij uw apotheek ophalen.
Receptenlijn: (0168) - 32 36 38
SPOED
Tijdens praktijkuren (ma t/m vrij 8-17):
Spoedlijn: (0168) - 32 64 75
Na 17.00, 's nachts of in het weekend? Neem dan contact op met:
Huisartsenpost Etten Leur
Bredaseweg 171, Etten Leur
locatie huisartsenpost (kaart)
Telefoon: (076) - 504 04 44
website huisartsenpost Etten Leur
Levensbedreigende situatie? Bel 112