DE PRAKTIJK - HUISARTSEN

Huisartsenpraktijk Tholos Uiteraard is de huisarts er voor u als u een medisch probleem heeft. Waar het kan wordt u op de praktijk behandeld en waar nodig wordt u doorverwezen.

Dat kan een specialist in het ziekenhuis zijn of een deskundige in de eerste lijn, zoals fysiotherapeut of diëtiste. Soms is het nodig om eerst wat meer over u klacht te weten, en wordt het aanvullende onderzoek of proefbehandeling in het spreekuur geëvalueerd.

Deze taken zijn u in meer of mindere mate bekend. Achter de schermen worden er echter nog vele andere taken verricht die u als patiënt rechtstreeks ten goede komen.

  • Overleg met de doktersassistenten en de praktijkverpleegkundige over de te geven adviezen of het fiatteren van reeds gegeven adviezen
  • Accorderen van de aangevraagde herhaalreceptuur
  • Verwerken/beoordelen van uitslagen van aangevraagde onderzoeken
  • Overleg met specialisten/paramedici/apothekers
  • Correspondentie met andere behandelaars en verzekeraars
  • Beoordelen reisadviezen
  • Diensten op de HAP Breda

Daarnaast is er natuurlijk de organisatie van de praktijk, het samenwerken in het pand en de website.

Om goed up-to-date te blijven en binnen de huidige kaders van wetgeving en organisatievormen te werken zijn er uiteraard verplichte scholingsuren en de nodige vergaderingen en overlegvormen.

PRAKTIJKINFORMATIE

Huisartsenpraktijk Tholos
Dr. Arienslaan 90b, 4761 EP Zevenbergen

e-mail: online contactformulier

klachten en complimenten

locatie praktijk (kaart)

Telefoon: (0168) - 32 65 60

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00

Telefonisch bereikbaar:
8.00 – 16.30 met de uitzonderingen van 10.00.-10.30 en 15.00-15.30 uur en donderdag en vrijdag vanaf 13.00 alleen voor spoed

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

RECEPTEN

De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Voor 11 uur gebeld - de volgende werkdag na 14 uur bij uw apotheek ophalen.

Receptenlijn: (0168) - 32 36 38

SPOED

Tijdens praktijkuren (ma t/m vrij 8-17):

Spoedlijn: (0168) - 32 64 75

Na 17.00, 's nachts of in het weekend? Neem dan contact op met:

Huisartsenpost Breda
Molengracht 21, Breda

locatie huisartsenpost (kaart)

Telefoon: (076) - 525 85 00

huisartsenpost Breda

Levensbedreigende situatie? Bel 112