MEDISCH - ZORGPROGRAMMA'S

Huisartsenpraktijk Tholos Als huisartsenpraktijk organiseer je de chronische zorg al lang niet meer alleen. Wij zijn lid van een groep van zo’n 100 huisartsen in de regio, "De Huisartszorggroep Breda".

Een zorggroep is een samenwerkingsverband dat mede namens onze praktijk contracten afsluit met de zorgverzekeraar voor het coördineren en uitvoeren van chronische zorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Het verlenen van zorg gebeurt door zorgprogramma's. Elke aangesloten huisarts levert kwaliteit van zorg zoals vastgelegd in deze zorgprogramma's. De zorggroep bewaakt de gezamenlijke kwaliteit.

Vanuit onze praktijk huisarts B. Evers Roeten als kaderhuisarts op hart en vaatgebied direct betrokken op de richtlijnen in de regio op het gebied van Hart-en Vaatziekten.

Met elkaar streven we naar het leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg, dichtbij de patiënt.

Hieronder leest u meer over de meest belangrijke zorgprogramma's.

 • Diabetes Mellitus Type II  |  lees meer »

  Het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 (DM2)is samengesteld volgens de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de richtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Meer patiëntgerichte informatie over diabetes type 2 vind je op de website van Diabetes Vereniging Nederland.

  Folder zorggroep

 • COPD  |  lees meer »

  COPD staat voor Cronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronisch obstructieve longaandoening. Het zorgprogramma COPD volgt de landelijke zorgstandaarden van Longalliantie Nederland en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Meer patiëntgerichte informatie vind je op de website van het Longfonds.

  Folder zorggroep

 • Astma  |  lees meer »

  Het zorgprogramma astma is gebaseerd op de zorgstandaard Astma van Longalliantie Nederland. Meer patiëntgerichte informatie vind je op de website van het Longfonds.

  Folder zorggroep

 • Hart en Vaat ziekten(CVRM)  |  lees meer »

  CVRM staat voor Cardiovasculair Risico Management; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De zorggroep volgt hierin de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Meer patiëntgerichte informatie vind je op de website van de Hart- en Vaatgroep en de Hartstichting.

  Folder zorggroep

 • Ouderenzorg  |  lees meer »

  Ouderenzorg wordt in ons praktijk vormgegeven door een samenwerking met onder andere de gemeente, Surplus, Thebe en de BENU apotheek Zevenebergen.

  Vanuit deze samenwerking kunnen we beschikken over een brede ondersteuning zoals de wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) en ondersteunende diensten ten behoeve van vroegtijdige screening kwetsbare ouderen. Ook kan op ons verzoek de apotheek medicatieanalyses uitvoeren of kunnen we ondersteuning door bijvoorbeeld ergotherapie inschakelen.

  Al het bovenstaande is er op gericht om u als oudere patient zo lang en zo goed mogelijk in uw eigen omgeving te laten wonen. Wanneer uw zelfredzaamheid de grens van zelfstandig thuis wonen bereikt kunnen we dagopvang en zo mogelijk een verhuizing richting de Zeven Schakels ondersteunen.

PRAKTIJKINFORMATIE

Huisartsenpraktijk Tholos
Dr. Arienslaan 90b, 4761 EP Zevenbergen

e-mail: online contactformulier

klachten en complimenten

locatie praktijk (kaart)

Telefoon: (0168) - 32 65 60

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00

Telefonisch bereikbaar:
8.00 – 16.30 met de uitzonderingen van 10.00.-10.30 en 15.00-15.30 uur en donderdag en vrijdag vanaf 13.00 alleen voor spoed

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

RECEPTEN

De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Voor 11 uur gebeld - de volgende werkdag na 14 uur bij uw apotheek ophalen.

Receptenlijn: (0168) - 32 36 38

SPOED

Tijdens praktijkuren (ma t/m vrij 8-17):

Spoedlijn: (0168) - 32 64 75

Na 17.00, 's nachts of in het weekend? Neem dan contact op met:

Huisartsenpost Breda
Molengracht 21, Breda

locatie huisartsenpost (kaart)

Telefoon: (076) - 525 85 00

huisartsenpost Breda

Levensbedreigende situatie? Bel 112