Meer over onze medewerkers

 • Uiteraard is de huisarts er voor u als u een medisch probleem heeft. Waar het kan wordt u op de praktijk behandeld en waar nodig wordt u doorverwezen.

  Dat kan een specialist in het ziekenhuis zijn of een deskundige in de eerste lijn, zoals fysiotherapeut of diëtiste. Soms is het nodig om eerst wat meer over u klacht te weten, en wordt het aanvullende onderzoek of proefbehandeling in het spreekuur geëvalueerd.

  Deze taken zijn u in meer of mindere mate bekend. Achter de schermen worden er echter nog vele andere taken verricht die u als patiënt rechtstreeks ten goede komen.

  • Overleg met de doktersassistenten en de praktijkverpleegkundige over de te geven adviezen of het fiatteren van reeds gegeven adviezen
  • Accorderen van de aangevraagde herhaalreceptuur
  • Verwerken/beoordelen van uitslagen van aangevraagde onderzoeken
  • Overleg met specialisten/paramedici/apothekers
  • Correspondentie met andere behandelaars en verzekeraars
  • Beoordelen reisadviezen
  • Diensten op de HAP Breda

  Daarnaast is er natuurlijk de organisatie van de praktijk, het samenwerken in het pand en de website.

  Om goed up-to-date te blijven en binnen de huidige kaders van wetgeving en organisatievormen te werken zijn er uiteraard verplichte scholingsuren en de nodige vergaderingen en overlegvormen.

 • Uiteraard zijn onze assistenten de eersten die u aan de telefoon of aan de balie te spreken krijgt. Zij zijn degene die een inschatting moeten maken van de ernst en urgentie van uw klachten.

  Daarnaast verzorgen zij de patiëntenplanning en zorgen voor alle oproepsystemen zoals de reguliere controles op bloeddruk, diabetes mellitus, longfunctie preventieve jaarcontroles enz.

  Ook hebben zij een eigen zeer uiteenlopend spreekuur. U kunt na afspraak onder andere terecht voor:

  • Het meten van de bloeddruk
  • Het aanstippen van wratten
  • Verbinden van wonden
  • Oren uitspuiten
  • Hechtingen verwijderen
  • Zwangerschapstesten (op indicatie)
  • Urine onderzoek
  • Nuchter suikers prikken
  • Injecties
  • Uitstrijkjes
  • Tapen
  • Gehoorstesten
  • Reizigersvaccinatie
 • Het werk van de huisartsen is reeds jaren sterk veranderd. U kent de begrippen praktijkverpleegkundige Somatiek en praktijkverpleegkundige GGZ binnen onze praktijk zodoende wellicht ook al jaren.

  Uw praktijk heeft meerdere praktijkverpleegkundige welke de huisarts ondersteunen in de zorg voor chronische patiënten. Deze zogenaamde POH’s (Praktijkondersteuners Huisartsen) zijn aanvullend geschoolde verpleegkundigen die de chronische zorg en geestelijk gezondheidszorg inhoud geven.

  POH Somatiek – Praktijkverpleegkundige somatiek
  Praktijkverpleegkundigen werken zelfstandig, ze houden spreekuren, huisbezoeken, geven voorlichting en instructie. Elke werkdag is een praktijkverpleegkundige Somatiek aanwezig. Zij richten zich met name op onderstaande patiëntenzorg:

  • Astma / COPD
  • Mensen met Hart, Vaat Ziekten (HVZ)
  • Diabetes Mellitus
  • Hoge Bloeddruk bij risicopatienten
  • Ouderenzorg
  • Bezoeken van patiënten thuis

  POH GGZ
  Voor de geestelijke ondersteuning (POH GGZ) zoals bijvoorbeeld depressie, geestelijke belastbaarheid, rouwverwerking en dergelijke, werken wij met vakmensen op dit gebied. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg rondom uw geestelijk welzijn. Zij helpen u bij het in kaart brengen van persoonlijke problematiek en ondersteunen u bij het overzicht krijgen op uw situatie.

  Zowel de huisarts als de praktijkverpleegkundigen kunnen u naar hen doorverwijzen.

  Samenwerking met de huisarts
  De praktijkondersteuner heeft frequent overleg met de huisarts over de gezondheid van alle patiënten waarmee zij contact hebben. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling en is ook degene die over veranderingen in medicatie beslist.