PRAKTISCH - AFSPRAAK MAKEN

Huisartsenpraktijk Tholos Al onze spreekuren zijn op afspraak.

Bellen

Belt u 's ochtends tussen 08.00 en 10.00 uur om een afspraak te maken, kunt u meestal dezelfde dag nog terecht. Bij het inplannen werken wij met 1 klacht = 1 afspraak. Heeft u meer tijd nodig? Geef dit dan aan bij de doktersassistente. De doktersassistente vraagt uw klachten altijd uit en op basis daarvan wordt bepaald op welke manier u het beste geholpen wordt.

Visites en huisbezoeken

Visites kunnen worden aangevraagd tussen 08.00 en 10.00 uur. Deze vorm van huisbezoek is bedoeld voor mensen die om een medische reden niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. De praktijk biedt ook betere mogelijkheden om u te onderzoek en te behandelen.

Telefonisch spreekuur

Er is geen apart telefonisch spreekuur. Heeft u vragen, belt u de doktersassistente. Zij geeft u advies of beantwoordt uw vragen. Mocht zij u niet kunnen helpen of wilt u de huisarts zelf spreken, wordt er een belafspraak gemaakt.

Niet nakomen afspraak

Niet verschijnen bij de Huisarts/Praktijkondersteuner/Doktersassistenten zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/verpleegkundige/doktersassistenten onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen:

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

Als het de eerste keer gebeurt dan krijgt u een brief met hierin de melding dat u niet bent verschenen. Bij een tweede keer niet verschijnen ontvangt u een rekening van € 25,00.

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

PRAKTIJKINFORMATIE

Huisartsenpraktijk Tholos
Dr. Arienslaan 90b, 4761 EP Zevenbergen

e-mail: online contactformulier

klachten en complimenten

locatie praktijk (kaart)

Telefoon: (0168) - 32 65 60

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00

Telefonisch bereikbaar:
8.00 – 16.30 met de uitzonderingen van 10.00.-10.30 en 15.00-15.30 uur en donderdag en vrijdag vanaf 13.00 alleen voor spoed

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

RECEPTEN

De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Voor 11 uur gebeld - de volgende werkdag na 14 uur bij uw apotheek ophalen.

Receptenlijn: (0168) - 32 36 38

SPOED

Tijdens praktijkuren (ma t/m vrij 8-17):

Spoedlijn: (0168) - 32 64 75

Na 17.00, 's nachts of in het weekend? Neem dan contact op met:

Huisartsenpost Breda
Molengracht 21, Breda

locatie huisartsenpost (kaart)

Telefoon: (076) - 525 85 00

huisartsenpost Breda

Levensbedreigende situatie? Bel 112