« terug naar vorige pagina

Patiëntenstop

Op veel plaatsen in Nederland is toegankelijke huisartsenzorg geen vanzelfsprekendheid meer. Ook in Zevenbergen is er al jaren een tekort aan huisartsen en hebben de drie praktijken grote moeite om nieuwe collega’s te werven. De drie huisartsenpraktijken in Zevenbergen liepen al enige tijd tegen hun grenzen aan en nu is de rek er uit. Het gevolg is een patiëntenstop voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat mensen die in Zevenbergen komen wonen zich niet meer kunnen inschrijven bij deze praktijken.

De huisartsen realiseren zich terdege dat er zo in Zevenbergen een ongewenste situatie ontstaat. Daarom werd al in een eerder stadium aan de bel getrokken bij de gemeente Moerdijk en bij CZ, de grootste zorgverzekeraar in onze regio. De verwachting is dat bovenstaande situatie langdurig zal blijven bestaan, mede gezien de geplande 1500 nieuwe woningen in Zevenbergen.

De drie praktijken hebben enkele voornemens met het oog op de toekomst:

  • Indien er door de komst van nieuwe huisartsen meer capaciteit ontstaat, zal een praktijk weer open gaan voor nieuwe patiënten. De praktijken zouden ook de komst van een nieuwe (vierde) huisartsenpraktijk in Zevenbergen zeer toejuichen.
  • Wanneer een vooraf afgesproken teruggang in patiënten aantallen ontstaat, zal een praktijk weer open gaan.
  • Inschrijvingen in geval van geboortes, familieherenigingen, kwetsbare ouderen of speciale doelgroepen blijven onder voorwaarden mogelijk.

Nieuwe inwoners in Zevenbergen die zich nu niet bij de drie praktijken kunnen inschrijven, kunnen het best hun zorgverzekeraar vragen welke alternatieven die kunnen aanbieden.

Namens de praktijkhouders van huisartsenpraktijk Slort, Tan & de Jong,
Het Huisartsenteam ’t Park, Huisartsenpraktijk Tholos.