« terug naar vorige pagina

Achtergrond van de praktijk

Een moderne huisartsenpraktijk is veel meer dan “één huisarts met één assistente”. Ze zijn niet alleen in het bezit van moderne techniek en kennis, maar hebben ook een moderne samenwerking.

Lokaal werkt de huisarts samen met assistenten, verpleegkundigen, patiënten en anderen, maar ook regionaal en landelijk is er samenwerking.

Door de toegenomen druk op huisartsenpraktijken is het hebben van een eenpersoons-huisartsenpraktijk niet meer haalbaar in deze tijd. Schaalvergroting is noodzakelijk geworden, mede door het zorgaanbod dat vanuit het ziekenhuis richting de huisarts plaatsvindt. Maar ook door het grote tekort aan huisartsen in de regio is de zorg steeds minder makkelijk te organiseren.

Binnen het gezondheidscentrum zijn de individuele huisartspraktijken in augustus 2019 samengevoegd tot Huisartsenpraktijk Tholos. In deze samenwerking komen de kwaliteiten van de individuele artsen beter tot zijn recht.

Zo heeft iedere huisarts haar eigen specialisatie. Chronische zorg, geestelijk welzijn, diabetes zorg, ouderenzorg en specialisatie in Hart en bloedvaten zijn allemaal onderdelen van de moderne huisartsenzorg. Iedere huisarts heeft naast de dagelijkse spoedzorg haar eigen specifieke gebied van kennis en samenwerken.

Lokaal
Huisartsenpraktijk TholosHet logo van Huisartsenpraktijk Tholos staat symbool voor onze werkwijze en aanpak en laat zien:

  • De patient is de spil met alle aspecten van het leven, gesymboliseerd door het oranje hart van ons logo.
  • De huisarts is spin in het web, 
    met lijnen naar overige disciplines als ziekenhuis, fysiotherapie, wijkzuster, maatschappelijk werk, verzorgingshuis en meer.
  • De praktijk functioneert als team, huisarts en medewerkers, een ‘hive’, zo effectief als een bijenkolonie en een honingraat.
  • Het logo kun je ook zien als een bloem met blaadjes, symbool voor welzijn ondanks ziek zijn.

Huisartsenpraktijk Tholos

 

 

 

 

Regionaal
Bepaalde chronische zorg die door overheid/zorg-verzekeraars anders georganiseerd moest worden zit nu in zorgprogramma’s. Huisartsen in de regio moeten die zorg onderling kaderen en met specialisten overleggen over wanneer en hoe we doorverwijzen.

Wij werken daartoe in de regio samen met 98 andere huisartsen binnen een overkoepelende organisatie; “Huisartsen Zorggroep Breda” Deze zorggroep spreekt met uw zorgverzekeraar de minimum eisen af waaraan onze zorg aan u moet voldoen.

Heeft u Diabetes, COPD of een hart-of vaatziekte dan valt een deel van uw zorgverlening binnen een officieel zorgprogramma. Dit betekent dat u, afhankelijk van uw aandoening, met een bepaalde regelmaat in het spreekuur verwacht wordt.

Huisartsen Zorggroep Breda e.o.

 

 

 

 

 

Landelijk
NGH-PraktijkaccrediteringDe NHG Accreditatie is een kwaliteitskeurmerk dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Dit keurmerk wordt sinds 2006 jaarlijks toegekend en wij zijn er trots op dat we sinds 2008 geaccrediteerd zijn.

In het accrediteringstraject wordt de praktijk jaarlijks getoetst op de kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie wordt doorgelicht. Ook wordt er regelmatig een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de medewerkers kunnen geven.

Met alle informatie komen we jaarlijks tot een aantal verbeteringsplannen, het doel is de kwaliteit constant te verhogen.

Met onze inspanningen voldoen wij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®.
Kwaliteitsverbetering van de zorg is van groot belang. Het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering® laat zien dat wij als huisartsenpraktijk systematisch en continu werken aan kwaliteitsverbetering van de door de praktijk geboden zorg.

NGH-Praktijkaccreditering