Huisartsenpraktijk Tholos
NIEUWS
Jeugdwerkster Centrum Jeugd en Gezin
(toegevoegd op 08-11-2018)
Jaren geleden is de jeugdzorg ondergebracht bij de gemeente. Dit betekent dat je op het gemeentehuis een afspraak moet maken voor begeleidings- en ondersteuningsgesprekken.

Inmiddels zijn we ons bewust dat dit soms een drempel opwerpt waardoor mensen niet gaan.

De gemeente is daarom gestart met een proef waarbij de praktijk en de gemeente betreffende jeugdzorg intensiever gaan samenwerken.
Concreet betekent dit dat er binnen het gezondheidscentrum op de woensdagmiddagen een jeugdwerkster aanwezig zal zijn.

Op afspraak en op voorspraak van de huisarts kan er met deze jeugdwerkster laagdrempelig gesproken worden over gezinszorgen/problematiek.

Door terugkoppelingen en door dicht bij elkaar te werken zijn de jongere en het gezin hopelijk gebaat bij snelle en adequate hulp. Tevens kan zorg zo mogelijk sneller, gerichter en zo mogelijk tegen minder kosten plaatsvinden.

Ook landelijk lijkt er een beeld te ontstaan dat jeugdhulp hierdoor een positieve prikkel krijgt.
print deze pagina sluit venster