MEDISCH - PREVENTIEVE ONDERZOEKEN

Huisartsenpraktijk Tholos

Hart-en Vaatziekten en diatbetes

In het kader van preventie van Hart/Vaatziekten en suikerziekte is er binnen de praktijk een preventief onderzoek mogelijk.

Deelnemen aan dit onderzoek is geheel op basis van vrijwilligheid en u dient hiervoor zelf contact met de praktijk te maken.

Doel van het onderzoek:
Het in een zo vroeg mogelijk stadium vaststellen of u bloeddruk verhoogd is of dat er mogelijk sprake kan zijn van suikerziekte(diabetes). Tijdig starten met therapie of verandering van leefstijl vergroot uw gezondheid voor de toekomst.

Doelgroep:
Bent u ouder dan vijftig jaar en wenst u een check op uw Hart/Vaatrisico’s dan kunnen wij een preventief onderzoek opstarten.

Werkwijze:
U mag contact opnemen met de assistenten. Zij zullen u uitleggen wat er gaat gebeuren. In het kort betekent dit dat u via de prikdienst bloed moet laten prikken en urine moet inleveren. Het laboratoriumformulier dat u hiervoor nodig heeft wordt door de assistente aan de balie uitgereikt. Enkele dagen na het bloedprikken bent u welkom in het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. Samen maakt u een risicoprofiel op.

Uitkomst:
Het kan zijn dat u een geweldig compliment krijgt. Indien er aandachtspunten zijn zullen deze opgepakt gaan worden en zal er zo nodig een behandeltraject opgestart gaan worden.

PRAKTIJKINFORMATIE

Huisartsenpraktijk Tholos
Lindonk 153, 4761 NG Zevenbergen

e-mail: online contactformulier

locatie praktijk (kaart)

Telefoon: (0168) - 32 65 60

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00

Telefonisch bereikbaar:
8.00 – 16.30 met de uitzonderingen van 10.00.-10.30 en 15.00-15.30 uur

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

RECEPTEN

De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Voor 11 uur gebeld - de volgende werkdag na 14 uur bij uw apotheek ophalen.

Receptenlijn: (0168) - 32 36 38

SPOED

Tijdens praktijkuren (ma t/m vrij 8-17):

Spoedlijn: (0168) - 32 64 75

Na 17.00, 's nachts of in het weekend? Neem dan contact op met:

Huisartsenpost Etten Leur
Bredaseweg 171, Etten Leur

locatie huisartsenpost (kaart)

Telefoon: (076) - 504 04 44

huisartsenpost Etten Leur

Levensbedreigende situatie? Bel 112