« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de behandeling en verzorging die wij u bieden. Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Tholos zetten zich ervoor in om u tijdens het bezoek zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet (helemaal) tevreden bent over de wijze waarop we onze zorg verlenen en/of met de wijze waarop we daarover contact hebben met u hebben gehad. Of dat u vindt dat iets nog beter kan.

U kunt dit altijd persoonlijk aankaarten bij ons. U kunt uw klacht ook melden via ons klachtenformulier. Als u ons klachtenformulier invult, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Geschillen
Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen bij de klacht te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u nog besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie Huisartsenzorg (SKGE).

SKGE: voor een betere eerstelijnszorg
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Klik hier om naar de website van de SKGE te gaan als u een klacht wilt indienen.