« terug naar vorige pagina

Huisartsen

Uiteraard is de huisarts er voor u als u een medisch probleem heeft. Waar het kan wordt u op de praktijk behandeld en waar nodig wordt u doorverwezen.

Dat kan een specialist in het ziekenhuis zijn of een deskundige in de eerste lijn, zoals fysiotherapeut of diëtiste. Soms is het nodig om eerst wat meer over u klacht te weten, en wordt het aanvullende onderzoek of proefbehandeling in het spreekuur geëvalueerd.

Deze taken zijn u in meer of mindere mate bekend. Achter de schermen worden er echter nog vele andere taken verricht die u als patiënt rechtstreeks ten goede komen.

  • Overleg met de doktersassistenten en de praktijkverpleegkundige over de te geven adviezen of het fiatteren van reeds gegeven adviezen
  • Accorderen van de aangevraagde herhaalreceptuur
  • Verwerken/beoordelen van uitslagen van aangevraagde onderzoeken
  • Overleg met specialisten/paramedici/apothekers
  • Correspondentie met andere behandelaars en verzekeraars
  • Beoordelen reisadviezen
  • Diensten op de HAP Breda

Daarnaast is er natuurlijk de organisatie van de praktijk, het samenwerken in het pand en de website.

Om goed up-to-date te blijven en binnen de huidige kaders van wetgeving en organisatievormen te werken zijn er uiteraard verplichte scholingsuren en de nodige vergaderingen en overlegvormen.